Програми и мерки

Мерки за повишаването качеството на образованието

Програма за предоставяне  на равни възможности и приобщаване на деца от  уязвими групи

Етичен кодекс 2016

Информация ІІІ-то трим.2016

Мерки за повишаване на качеството на образованието

Правилник за дейност 2016 г.

Приобщаване на децата и учениците от уязвими групи