Профил на купувача

– публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи – 09.02.2017 – обявата свали от тук