Колектив

Здравко Пенев- Директор на ОУ „Христо Смирненски“ с. Ореховица

Класни ръководители в начален етап:

Стефка Барабашка- кл. р-л I клас

Галя Митева- кл. р-л II клас

Диана Петкова- кл. р-л III клас

Поля Ламбева- кл. р-л IV клас

Учители в ЦДО:

Валя Драгова- ЦДО 1

Зоя Петкова ЦДО 2

Класни ръководители в прогимназиален етап:

Даниела Лалова- кл. р-л V клас, учител АЕ

Миглена Манолова- кл. р-л VI клас, учител Човекът и природата, биология и химия

Пеца Сурджийска- кл. р-л VII клас, учител математика

Учители в прогимназиален етап:

Моника Динкова- учител история и география

Янка Петкова- учител БЕЛ

Мая Загорова- учител ЦДО 3

Ивайло Илиев- образователен медиатор по проект „Подкрепа за успех“

Антоанета Дойчинова- счетоводител- технически секретар

Валентина Цветанова Димитрова – хигиенист

Светла Василева Игнатова – хигиенист

Валери Бонков Петров- шофьор