Колектив

Здравко Пенев- Директор на ОУ „Христо Смирненски“ с. Ореховица

Класни ръководители в начален етап:

Диана Петкова – кл. р-л I клас, старши учител

Поля Ламбева – кл. р-л II клас, учител

Стефка Барабашка – кл. р-л III клас, старши учител

Галя Митева – кл. р-л IV клас, старши учител

Учители в ЦДО:

Валя Драгова- ЦДО 1

Десислава Иванова ЦДО- 2

Класни ръководители в прогимназиален етап:

Миглена Манолова- кл. р-л V клас, старши учител Човекът и природата, биология и химия

Янка Петкова- кл. р-л VI клас, старши учител БЕЛ

Моника Динкова – кл. р-л VII клас, старши учител История и география

Учители в прогимназиален етап:

Мария Петкова- учител математика

Илина Тодорова- учител английски език

Евгения Николова- учител ЦДО 3

Ивайло Илиев- образователен медиатор по проект „Подкрепа за успех“

Антоанета Дойчинова- счетоводител- технически секретар

Валентина Димитрова – хигиенист

Светла Игнатова – хигиенист

Валери Петров- шофьор