Колектив

Здравко Пенев- Директор на ОУ „Христо Смирненски“ с. Ореховица

Класни ръководители в начален етап:

Валя Драгова – кл. р-л I клас, учител

Галя Митева – кл. р-л II клас, старши учител

Диана Петкова – кл. р-л III клас, старши учител

Поля Ламбева – кл. р-л IV клас, учител

Учители в ЦДО:

Анелия Иванова- ЦДО 1

Станислава Йорданова- ЦДО- 2

Класни ръководители в прогимназиален етап:

Илина Тодорова- кл. р-л V клас, учител Английски език

Мария Петкова- кл. р-л VI клас, учител Математика

Миглена Манолова – кл. р-л VII клас, старши учител Човекът и природата, биология и химия

Учители в прогимназиален етап:

Моника Динкова- старши учител история и география

Янка Петкова- старши учител БЕЛ

Николай Петров- учител ЦДО 3

Андреита Николова- образователен медиатор

Симона Костова- счетоводител- технически секретар

Валентина Димитрова – хигиенист

Мариян Гачевски – хигиенист

Николай Иванов- шофьор