Новини

ОУ „Христо Смирненски“ е на първо място на НВО по БЕЛ 7 клас в община Долна Митрополия, на 26 място в област Плевен и на 896 място от 1722 училища в страната! Поздравления за учениците и най- вече за всеотдайните ни колеги! По математика сме на второ място в общината, което също е голям успех.

За поредна година ОУ „Христо Смирненски“ участва в националната инициатива за рецитиране на стихотворението на Христо Ботев „Обесването на Васил Левски“.

https://151.vasillevski.online/?post_type=videos&p=19779

През януари 2024 г. училището получи чисто нов автобус с неоценимата подкрепа на кмета на община Долна Митрополия госпожа Поля Цоновска, за което й изказваме нашата огромна благодарност.

На 05.11.2023 г. се проведе ежегодното международно състезание по информатика и компютърна грамотност „Бобър“. В него взеха участие възпитаници на ОУ „Христо Смирненски “ от 5 и 7 клас. . За участието си в състезанието, Иванка Лалова, Ивайло Федев и Натанаил Марков, получиха сертификати.

Нашето училище вече е с европейски знак за качество STEM School от European Schoolnet (EUN)!

Основно училище “Христо Смирненски” в периода декември 2022 г. – март 2023 г. подготви и представи своите доказателства за прилагане на STEM подход в училището. Описаните дейности са от областите астрономия, география, математика, моделиране и информационни технологии. Акредитацията за отличаване на ОУ „Христо Смирненски” със STEM School Label премина успешно. Според European Schoolnet (EUN), училището е определено с ясна STEM стратегия, характеризираща се с различни ключови елементи и критерии.

STEM School Label е иницииран като проект с участието на множество заинтересовани страни, финансиран от програма Еразъм+. STEM School Label е съвместна инициатива на European Schoolnet , Ciencia Viva (Португалия), Maison pour la Science d’Alsace (Франция), Центъра за насърчаване на науката (Сърбия) и Центъра за развитие на образованието (Литва). От 2021 г. всички дейности на STEM School Label продължават в рамките на Scientix с финансиране от програмата за научни изследвания и иновации Horizon 2020 на Европейския съюз. 

Причините, поради които едно училище кандидатства за STEM Scool Label са:

  1. Висока видимост на национално и европейско ниво чрез съгласувани дейности за комуникация и разспространение на портала на European STEM School Label.
  2. Признаване като училище, желаещо да подобри своето ниво на STEM образование и да сподели своя опит.
  3. Възможност за показване на STEM School Label във всички промоционални и информационни материали на училището.
  4. Членство в европейска мрежа от STEM училища за вдъхновяване на развитието на STEM стратегии на училищно ниво.
съзвездия.jpg

Системата за акредитация на STEM School позволява на потребителите да оценят STEM стратегията на своето училище спрямо набор от критерии за определяне на силни и слаби страни в седем ключови области (STEM School Key Elements).

Бинарен урок в шести клас с използване на иновативния метод Team teaching от госпожите Миглена Манолова и Илина Тодорова на тема: „Музиката и спорта- ръка за ръка“.

Учениците от ГЦДО 5-7 клас начело с г- жа Евгения Николова изработиха Великденски кът. Помощ оказаха и колегите Мария Петкова и Моника Динкова.

Учениците от начален етап отбелязаха 22 март- Световен ден на водата.

Бинарен урок „Магията на Коледа“ в трети и четвърти клас с госпожите Поля Ламбева и Валя Драгова.

Заслужено признание за колегите и учениците от начален етап.

На международното състезание „Бобър” по информатика и компютърна грамотност за ученици участваха две деца от VI клас – Иванка и Филис. От 477 деца Иванка е на 343 място със 79 точки за 29 мин и 42 сек, а Филис на 431 място с 61 точки за 26 мин и 2 сек.

С благодарност към госпожите Миглена Манолова, Илина Тодорова и Мария Петкова!

Отлично представяне на учениците от Основно училище „Христо Смирненски“ с. Ореховица на Международната дистанционна олимпиада “Kings“. Участие по Английски език , Човекът и природата и Математика взеха ученици от втори, четвърти и шести клас. Сертификати за успешно участие в първи квалификационен кръг получиха:

Йорданка Златкова- II клас- Английски език

Мариана Лалова- IV клас- Английски език

Виктория Борисова- VI клас- Човекът и природата/ Математика

Ивайла Бачийска- VI клас- Човекът и природата/ Математика

Иванка Лалова- VI клас- Английски език /Човекът и природата/Математика

Мирела Методиева- VI клас- Човекът и природата/ Математика

Никол Федева- VI клас- Човекът и природата/ Математика

Сергей Илиев- VI клас- Човекът и природата/ Математика

Цветомир Ангелов- Английски език / Човекът и природата/ Математика.

Съвместно честване на Денят на народните будители на Основно училище „Христо Смирненски“ с. Ореховица с Народно Читалище Отец Паисий чрез открит урок по родолюбие, посветен на 300 години от рождението на Паисий Хилендарски и 260 години от написването на „История славянобългарска“.

Тържествено отбелязване на Денят на народните будители.


Книга, изработена от ЦДО 3 с учител г- жа Евгения Николова, по случай 1 ноември- Денят на народните будители. С благодарност към учениците от групата и учителя им.


ВАЖНО!!!
За учениците от 5, 6 и 7 клас:
От 04.02.2021 г. започва вторият срок и седми клас започват присъствено обучение в училище, а 5 и 6 клас продължават онлайн. Има промяна в разписанието на часовете за тези класове, които ще продължат да учат неприсъствено!
Първият час ще започва в 07.50 с по- големи междучасия. Запознайте се с графика, за да сте на линия в четвъртък на 04.02. за първия час в 07.50.
График на часовете от 04.02.
І. Първи час 07.50- 08.20
1. Първо междучасие 08.20- 08.40
ІІ. Втори час 08.40- 09.10
2. Второ междучасие 09.10- 09.30
ІІІ. Трети час 09.30- 10.00
3. Трето междучасие 10.00- 10.30
ІV. Четвърти час 10.30- 11.00
4. Четвърто междучасие 11.00- 11.20
V. Пети час 11.20- 11.50
5. Пето междучасие 11.50- 12.10
VІ. Шести час 12.10- 12.40
6. Шесто междучасие 12.40- 12.50
VІ. Седми час 12.50- 13.20
7. Седмо междучасие 13.20- 13.30
VII Осми час 13.30- 14.00

ВАЖНО! За учениците и родителите!
Инструкция-за-активиране-на-edu.mon_.bg-профили-1
Изтегляне

Линк към Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет, разработени от Държавна агенция „Закрила на детето“ с участието на експерти от отдел „Киберпрестъпност” към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” и с Центъра за безопасен интернет https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf и линк за сваляне на брошуратаhttps://we.tl/t-xtLMbGDLcS –  линк към кратък наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители“ – https://drive.google.com/file/d/19FPprH5evfjvAOG3q48QtgWmod6u1kBM/view

В ОУ „Христо Смирненски“ има галерия с образите на възрожденци, писатели и борци за свобода. Галерията беше изработена от госпожа Моника Динкова.