Новини

ВАЖНО!!! Дневното разписание на часовете за класовете, които са в ОРЕС, няма никаква промяна. Дневното разписание е същото както за целия първи срок.


ВАЖНО!!!
За учениците от 5, 6 и 7 клас:
От 04.02.2021 г. започва вторият срок и седми клас започват присъствено обучение в училище, а 5 и 6 клас продължават онлайн. Има промяна в разписанието на часовете за тези класове, които ще продължат да учат неприсъствено!
Първият час ще започва в 07.50 с по- големи междучасия. Запознайте се с графика, за да сте на линия в четвъртък на 04.02. за първия час в 07.50.
График на часовете от 04.02.
І. Първи час 07.50- 08.20
1. Първо междучасие 08.20- 08.40
ІІ. Втори час 08.40- 09.10
2. Второ междучасие 09.10- 09.30
ІІІ. Трети час 09.30- 10.00
3. Трето междучасие 10.00- 10.30
ІV. Четвърти час 10.30- 11.00
4. Четвърто междучасие 11.00- 11.20
V. Пети час 11.20- 11.50
5. Пето междучасие 11.50- 12.10
VІ. Шести час 12.10- 12.40
6. Шесто междучасие 12.40- 12.50
VІ. Седми час 12.50- 13.20
7. Седмо междучасие 13.20- 13.30
VII Осми час 13.30- 14.00

ВАЖНО! За учениците и родителите!
Инструкция-за-активиране-на-edu.mon_.bg-профили-1
Изтегляне

Линк към Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет, разработени от Държавна агенция „Закрила на детето“ с участието на експерти от отдел „Киберпрестъпност” към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” и с Центъра за безопасен интернет https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf и линк за сваляне на брошуратаhttps://we.tl/t-xtLMbGDLcS –  линк към кратък наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители“ – https://drive.google.com/file/d/19FPprH5evfjvAOG3q48QtgWmod6u1kBM/view

В ОУ Христо Смирненски“ има галерия с образите на възрожденци, писатели и борци за свобода. Галерията беше изработена от госпожа Моника Динкова.