Документи

Обява медиатор 2021

Седмично разписание Прогимназиален етап 15- 30.06.

Седмично разписание Начален етап 01.-30.06.

Заповед посещения професионални у-ща 344

Заявление посещение

Заповед- ОРЕС 306

Отчет-по-чл.-15-от-ЗДОИ

График часове ОРЕС

Стратегия за развитие на училище 2020

Годишен план дейност 2020

Правилник за дейност 2020 г.

Етичен кодекс на уч общност 2020

Правила COVID- 19

UUP_1_klas-2020

UUP_2_klas-2020

UUP_3_klas-2020

UUP_4_klas-2020

UUP_5_klas-2020

UUP_6_klas-2020

UUP_7_klas-2020

Приемно време директор

ДЧК -2020-2021

Приемно време учители 2020-2021

консултации -2 срок- 2020-2021- ПЕ

консултации -1 срок- 2020-2021

Училищна-програма-ЗИ 2020

ТЕМАТИЧНА ПРОГРАМА НА ГРУПАТА 1 КЛАС

ЗИ Тематична програма 2

Клуб 2020-2021г.

Обръщение към родителите във връзка с дистанционното обучение

Процедура отсъствия

Образователни услуги

Достъп до обществена информация

Отчет по чл. 15 от ЗДОИ

Заповед Заявител Плод и мляко

Заповед Плод и мляко 370