Документи

UUP_2_klas-2017

UUP_6_klas-2017

Годишен план 2017

Етичен кодекс 2017

Информация ІII-то трим.2017

Мерки за повишаване на качеството на образованието

Правилник за дейност 2017 г.

Програма за намаляване на отсъствията

Равни възможностина децата и учениците от уязвими групи

Стратегия за развитие на училище 2017

 

UP_1_4 (1)

UP_5_8 (1)

UUP_1_klas-2016

UUP_5_klas-2016

Годишен план 2016/2017

Мерки за повишаване на качеството на образованието

Правилник за дейност 2016 г

Равни възможностина децата и учениците от уязвими групи

Седмично разписание V-VІІІ клас І срок 2016-2017 г

Целодневна организация 2016-2017

Правилник за дейност 2016 г

Стратегия за развитие на училище 2016