Документи

Стратегия за развитие на училище 2019

Годишен план дейност

УУП 1- 7 клас

Правилник за дейност 2019 г.

Мерки за повишаване на качеството на образованието_ново

Превенция на ранното напускане

Програма равни възможности на децата и учениците от уязвими групи

Етичен кодекс на уч общност 2019

План-за-квалификация2019-2020 (1)

График организация учебен ден 2019-2020

Приемно време директор

Приемно време -2019-2020 учители

ДЧК -2019-2020

График кконсултации -2019-2020

Процедура отсъствия

Достъп до обществена информация

Отчет по чл. 15 от ЗДОИ

График -М.Манолова Подкрепа за успех

График_Сурджийска Подкрепа за успех

График_Барабашка_4клас Подкрепа за успех

График_Д.Петкова_2.клас Подкрепа за успех

График_Динкова Подкрепа за успех

График_Ламбева_3 клас Подкрепа за успех

График_Митева_1клас Подкрепа за успех

График_Я.Петкова-7 клас Подкрепа за успех

График приемно време директор

График приемно време учители

Заповед Заявител Плод и мляко

Заповед Плод и мляко 370

Заповед записване първи клас 2019 г.

Заповед записване пети клас 2019 г. 309