Документи

Стратегия за развитие на училище 2022

Правилник за дейност 2022 г.

УУП_1_klas-2022

УУП_2_klas-2022

УУП_3_klas-2022

УУП_4_klas-2022

УУП_5_klas-2022

УУП_6_klas-2022

УУП_7_klas-2022

Форми на обучение

Годишен план дейност с календарен график

Етичен кодекс на уч общност 2022

График консултации -1-2 срок- 2022-2023

ДЧК -2022-2023

Приемно време директор

Приемно време Прогимназиален етап

Приемно време Начален етап

Отчет-по-чл.-15-от-ЗДОИ