Документи

Стратегия 2023

УУП_1_klas-2023

УУП_2_klas-2023

УУП_3_klas-2023

УУП_4_klas-2023

УУП_5_klas-2023

УУП_6_klas-2023

УУП_7_klas-2023

Правилник за дейност 2023 г.

Годишен план дейност с календарен график

Етичен кодекс на уч общност

Свободни места в класовете

Форми на обучение

ДЧК -2023-2024

Приемно време -2023-2024

Приемно време директор

Отчет-по-чл.-15-от-ЗДОИ