Прием

Уважаеми родители и ученици,

В помощ на кариерното ориентиране при избора на училище за продължаване на образованието си след завършено основно образование може да посетите подсайта на РУО – Плевен, съдържащ информация за предлаганите паралелки за прием по профили и специалности от професии, включително и за учениците със специални образователни потребности за учебната 2023/2024 година:

https://sites.google.com/ruopleven.bg/2023/%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0